• Gözümde Daim Hayal-i Cana Zeki Müren şarkı sözü

    Gözümde dâim hayâl-i cânâ (Ah) Gönülde her dem cemâl-i cânâ Hey cânım hey ömrüm hey (Ah) Ey peri-rû dilber-i rânâ Civân-ı nâzenin (Ah) gam benim Şâdi senin hicrân benim devrân senin Yâr benim devrân senin Ey şâh-ı cihân ey dilde nihân Senin gibi güzel efendim var Var benim, yâr, yâr…