1. Home
  2. Gulnîşan Kürtçe Şarkı Sözleri

Gulnîşan Kürtçe Şarkı Sözleri

Kürtçe Sözleri
Gulnîşan Kürtçe Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi
Gulnîşan Gulnîşan esmer halêm perîşan
Ezê biçim xerîbiyê, destmala’m bo te nîşan
Bihar e êvar e, sîyê girtî zinar e
Keç û xort li seyranê, ji xeynê me dost û yar e

Gulnîşan Gulnîşan esmer halêm perîşan
Ezê biçim xerîbiyê, destmala’m bo te nîşan
Ezê biçim xûrbetê, da bo te bikim nîşan

Gulnîşan gulgulî, kesk û sor da xemilî
Kesê Gulîşan nevê, ew delala vî dilî
Kesê Gula min nevê, ew serdilka vî dilî

Gulnîşan Gulnîşan esmer halê’m perîşan
Ezê biçim xerîbiyê, destmala’m bo te nîşan
Ezê biçim xûrbetê, da bo te bikim nîşan.

Türkçe Çevirisi
Gulnîşan Türkçe Çevirisi
Gülnişan Gülnişan esmer, halim perişan
Yaban ellere gideceğim, mendilim sana nişan olsun
Baharın akşamıdır, karanlık gölge kayadır
Kızlar ve delikanlılar gezer, sevgilidirler ikimiz dışında

Gülnişan Gülnişan esmer, halim perişan
Yaban ellere gideceğim, mendilim sana nişan olsun
Gurbete gideceğim, seni nişanlamak için

Gülnişan dalli güllüsün, yeşil kırmızılarla süslenmişsin
Kimse Gülnişanı almasın, o bu gönlün güzelidir
Kimse Gülnişanı almasın, o bu gönlün canevidir

Gülnişan Gülnişan esmer, halim perişan
Yaban ellere gideceğim, mendilim sana nişan olsun
Gurbete gideceğim, seni nişanlamak için.

Updated on Mayıs 30, 2020

Was this article helpful?

Add A Comment